Trải nghiệm mỗi ngày – thứ ba – thứ năm tại Casino 188Bet

Khuyến mãi 188bet

Tham gia vào Rút Thăm tại trò quay số yêu thích 188Bet để có cơ hội thắng 1 iPad Air 4 Wifi + Cellular 64GB (2020) hoặc Tiền Thưởng. 

Truy cập link 188bet bên dưới để tham gia chương trình khuyến mãi.

Thời gian khuyến mãi

Chương trình Khuyến Mãi này sẽ được diễn ra từ ngày 03/11/2020 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 27/11/2020 10:59 AM (GMT+7)

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Thời Gian Khuyến Mãi sẽ bao gồm bốn (4) giai đoạn Khuyến Mãi, như bảng bên dưới:

Giai Đoạn Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Giai Đoạn Khuyến Mãi (GMT+7)

Giai Đoạn 1

11:00 AM 03/11/2020 – 10:59 AM 06/11/2020

Giai Đoạn 2

11:00 AM 10/11/2020 – 10:59 AM 13/11/2020

Giai Đoạn 3

11:00 AM 17/11/2020 – 10:59 AM 20/11/2020

Giai Đoạn 4

11:00 AM 24/11/2020 – 10:59 AM 27/11/2020

  1. Đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY”;
  2. Đặt thành công tối thiểu là một (1) cược bằng tiền thật tại những trò Casino Quay Số tại mục ‘Casino’ trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi;
  3. Dựa trên việc đạt đủ mọi điều kiện nêu trên, Thành Viên 188bet Hợp Lệ sẽ nhận được số Vé tham gia vào đợt Rút Thăm tương ứng dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

Giai Đoạn Khuyến Mãi
(Thứ Ba – Thứ Năm)

Số Tiền Cược Hợp Lệ (VND)

Giai Đoạn 1 – 4

100,000,000 VND trở lên

20

60,000,000 VND – 99,999,999.99 VND

15

40,000,000 VND – 59,999,999.99 VND

8

28,000,000 VND – 39,999,999.99 VND

5

21,000,000 VND – 27,999,999.99 VND

3

17,000,000 VND – 20,999,999.99 VND

2

15,500,000 VND – 16,999,999.99 VND

1

0 VND – 15,499,999.99 VND

0

Giai Đoạn Khuyến Mãi
(Thứ Ba – Thứ Năm)

Số Tiền Cược Hợp Lệ (USD)

Giai Đoạn 1 – 4

4,315 USD trở lên

20

2,590 USD – 4,314.99 USD

15

1,725 USD – 2,589.99 USD

8

1,210 USD – 1,724.99 USD

5

910 USD – 1,209.99 USD

3

735 USD – 909.99 USD

2

670 USD – 734.99 USD

1

0 USD – 669.99 USD

0

  1. Khi Giai Đoạn Khuyến Mãi mới này bắt đầu, Cược Hợp Lệ và Vé tích lũy trước đó sẽ tính lại bằng (0);
  2. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể nhận duy nhất một (1) Giải Thưởng tại Rút Thăm trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi;
  3. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược thấp nhất là một (1) lần tại sản phẩm 188BET;
  4. Rút Thăm sẽ được công bố như bên dưới:

Công Bố Rút Thăm

Giai Đoạn 1 – 09/11/2020

Giai Đoạn 2 – 16/11/2020

Giai Đoạn 3 – 23/11/2020

Giai Đoạn 4 – 30/11/2020

 1. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh đều được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

  1. Trải Nghiệm Mỗi Ngày – Thứ Ba – Thứ Năm: Casino sẽ diễn ra từ ngày 03/11/2020 11:00 AM (GMT+7) đến 27/11/2020 10:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi gồm bốn (4) giai đoạn Khuyến Mãi, mỗi giai đoạn Khuyến Mãi riêng biệt bắt đầu từ Thứ Ba 11:00 AM (GMT+7) và kết thúc vào 10:59 AM (GMT+7) Thứ Sáu (“Giai Đoạn Khuyến Mãi”), như bảng bên dưới:

Giai Đoạn Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Giai Đoạn Khuyến Mãi (GMT+7)

Giai Đoạn 1
Giai Đoạn 2
Giai Đoạn 3
Giai Đoạn 4

11:00 AM 03/11/2020 – 10:59 AM 06/11/2020

11:00 AM 10/11/2020 – 10:59 AM 13/11/2020

11:00 AM 17/11/2020 – 10:59 AM 20/11/2020

11:00 AM 24/11/2020 – 10:59 AM 27/11/2020

  1. Khuyến Mãi được áp dụng đối với thành viên 188BET đạt đủ mọi điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất là một (1) cược bằng tiền thật tại những trò Casino Quay Số tại mục “Casino” trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi,
   3. Chỉ cược đơn được đặt cho Sản Phẩm Hợp Lệ có kết quả thắng, thua hoặc hoà trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi là hợp lệ. Cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” đều sẽ không được tính là hợp lệ.
  2. Để đăng ký tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn chọn mục “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.
  3. Dựa trên việc đạt đủ mọi điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số vé tham gia vào đợt rút thăm tương ứng, dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng bên dưới:

Giai Đoạn Khuyến Mãi
(Thứ Ba – Thứ Năm)

Số Tiền Cược Hợp Lệ (VND)

Giai Đoạn 1 – 4

100,000,000 VND trở lên

20

60,000,000 VND – 99,999,999.99 VND

15

40,000,000 VND – 59,999,999.99 VND

8

28,000,000 VND – 39,999,999.99 VND

5

21,000,000 VND – 27,999,999.99 VND

3

17,000,000 VND – 20,999,999.99 VND

2

15,500,000 VND – 16,999,999.99 VND

1

0 VND – 15,499,999.99 VND

0

Giai Đoạn Khuyến Mãi
(Thứ Ba – Thứ Năm)

Số Tiền Cược Hợp Lệ (USD)

Giai Đoạn 1 – 4

4,315 USD trở lên

20

2,590 USD – 4,314.99 USD

15

1,725 USD – 2,589.99 USD

8

1,210 USD – 1,724.99 USD

5

910 USD – 1,209.99 USD

3

735 USD – 909.99 USD

2

670 USD – 734.99 USD

1

0 USD – 669.99 USD

0

  1. Thành Viên 188bet Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy số tiền Cược Hợp Lệ và Vé trong một Giai Đoạn Khuyến Mãi. Số Vé có thể tích lũy được trong một Giai Đoạn Khuyến Mãi nhiều nhất là 20. Khi Giai Đoạn Khuyến Mãi mới bắt đầu, Cược Hợp Lệ và Vé tích lũy trước đó sẽ được tính lại bằng (0).
  2. Thành Viên Hợp Lệ không bắt buộc phải đặt Cược Hợp Lệ trong mọi Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi.
  3. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công Vé trong Giai Đoạn Khuyến Mãi sẽ được tự động tham gia vào đợt Rút Thăm tương ứng, với tổng số 18 Thành Viên Hợp lệ sẽ được chọn ngẫu nhiên để trở thành thành viên thắng cuộc và nhận được giải thưởng, như bảng bên dưới đây:

Công Bố Rút Thăm
Giai Đoạn 1 – 09/11/2020
Giai Đoạn 2 – 16/11/2020
Giai Đoạn 3 – 23/11/2020
Giai Đoạn 4 – 30/11/2020

Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

Giải Thưởng

Một (1)

Một (1) iPad Air 4 Wifi Cellular 64GB (2020)* (“Quà Thưởng”)
hoặc
Tiền Thưởng Quy Đổi 16,000,000 VND hoặc 685 USD

Ba (3)

1,880,000 VND hoặc 80 USD

Sáu (6)

588,000 VND hoặc 25 USD

Tám (8)

188,000 VND hoặc 8 USD

*Giải Thưởng sẽ được trao cho Thành Viên Thắng Cuộc sau khi iPad Air 4 Wifi Cellular 64GB phiên bản 2020 được mở bán chính thức tại thị trường Việt Nam.

  1. Tổng số 72 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được 188BET sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên để trở thành Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
  2. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận duy nhất một (1) Giải Thưởng tại Rút Thăm trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi.
  3. Thành Viên Thắng Cuộc có thể tiếp tục tham gia Khuyến Mãi trong Giai Đoạn Khuyến Mãi tiếp theo.

*Quà Thưởng

  1. Trường hợp Thành Viên Thắng Quà Thưởng chọn nhận Tiền Thưởng Quy Đổi, thì Thành Viên đó phải gửi yêu cầu thông qua email hoặc Trò Chuyện Trực Tuyến trong vòng 72 giờ kể từ khi 188BET gửi email thông báo.
  2. Việc trao Quà Thưởng sẽ phụ thuộc vào tính sẵn có của mặt hàng trên thị trường. 188BET có quyền ngừng hoặc thay thế Quà Thưởng với giải thưởng có giá trị tương đương bất cứ trong tình huống ngoài ý muốn bất kỳ. 188BET sẽ cố gắng liên hệ và thông báo trước đến Thành Viên Thắng Quà Thưởng về việc thay thế Quà Thưởng trong khả năng cho phép.
  3. Quà Thưởng sẽ được giao đến địa chỉ đăng ký tại tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Quà Thưởng trong vòng 30 ngày làm việc sau khi nhận được phản hồi từ Thành Viên 188bet. Thành viên cần phải hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu. Thành Viên có trách nhiệm đảm bảo địa chỉ đăng ký tại 188BET là chính xác và có hiệu lực cho đến thời điểm sử dụng.
  4. Quà Thưởng sẽ được trao bằng hình thức gửi đảm bảo đến địa chỉ đăng ký tài khoản tại 188BET của Thành Viên Thắng Quà Thưởng và người nhận sẽ được yêu cầu ký xác nhận. Chữ ký trên biên lai giao nhận sẽ có giá trị như sự xác nhận và Quà Thưởng sẽ được xem đã trao đến Thành Viên Thắng Quà Thưởng bởi 188BET.

*Tiền Thưởng

 1. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 48 giờ làm việc kể từ sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’, như đã quy định tại điều 9.
 2. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 3. Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất là 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi thực hiện yêu cầu rút tiền 188bet. Tiền Thưởng Quy Đổi, Tiền Thưởng và mọi số tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng được cập nhật.
 4. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng hoặc thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng. Mọi vé cược hòa hay hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game đều sẽ không được tính.
 5. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (10,000 VND hoặc 1 USD).
 6. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng sẽ được tính kể từ lúc Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc.
 7. Quyết định về Giải Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc sẽ là quyết định cuối cùng.
 8. 188BET có quyền sửa đổi hay chấm dứt Khuyến Mãi trong bất cứ thời điểm nào.
 9. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 10. Mọi Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET đều được áp dụng.

Nhanh tay đăng ký 188bet để tham gia chương trình và nhận về nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé.

link đăng ký 188bet