Gần 200 triệu tổng giải thưởng Lễ Hội Casino quay số cuối năm tại 188Bet

Khuyến mãi 188bet

250 cơ hội thắng nhận về số tiền thưởng hấp dẫn với tổng thưởng trị giá 191,850,000 VND hoặc 7,500 USD đã sẵn sàng tại 188Bet. 

Truy cập link 188bet bên dưới để tham gia chương trình khuyến mãi.

Thời gian khuyến mãi

Khuyến Mãi này sẽ được diễn ra từ ngày 18/12/2020 11:00 AM tới 05/01/2021 10:59 AM (GMT+7);

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Đặt thành công với ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại Trò Chơi Hợp Lệ, như bảng sau:
  1. Thành Viên 188bet Hợp Lệ sẽ nhận được một (1) Điểm cho mỗi vòng quay tại Trò Chơi Hợp Lệ, và Điểm thưởng thêm dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ, như bảng sau:

Số Tiền Cược Hợp Lệ (VND)

Điểm

 5,116 VND – 12,789 VND

Hai (2)

12,790 VND – 25,579 VND

Năm (5)

Từ 25,580 VND trở lên

10

Số Tiền Cược Hợp Lệ (USD)

Điểm

0.20 USD – 0.49 USD

Hai (2)

0.50 USD – 0.99 USD

Năm (5)

Từ 1 USD trở lên

10

  1. Thành Viên Hợp Lệ với xếp hạng từ 1 – 200 tại Bảng Xếp Hạng Giai Đoạn 2 sẽ được tự động tham giao vào Rút Thăm;
  2. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng bên dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc

Giai Đoạn 1 – 29/12/2020

Giai Đoạn 2 – 06/01/2021

Rút Thăm – 06/01/2021

 1. Khi Giai Đoạn Khuyết Mãi mới được bắt đầu, số Điểm tích lũy trước đó sẽ được tính lại bằng (0);
 2. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền 188bet;
 3. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 4. Mọi Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều khoản và điều kiện hoàn chỉnh

  1. Gần 200 Triệu Tổng Thưởng – Lễ Hội Casino Quay Số Cuối Năm! sẽ được diễn ra từ ngày 18/12/2020 11:00 AM (GMT+7) tới 05/01/2021 10:59 AM (GMT+7).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm hai (2) giai đoạn Khuyến Mãi, với mỗi giai đoạn riêng biệt có thời gian bắt đầu và kết thúc như bảng sau:

Giai Đoạn Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Giai Đoạn Khuyến Mãi (GMT+7)

Giai Đoạn 1

11:00 AM 18/12/2020 – 10:59 AM 28/12/2020

Giai Đoạn 2

11:00 AM 28/12/2020 – 10:59 AM 05/01/2021

  1. Khuyến Mãi áp dụng đối với thành viên 188BET đạt đủ mọi điều kiện sau:
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công tối thiểu một (1) cược bằng tiền thật tại những trò Casino quay số được qui định dưới đây trong Thời Gian Khuyến Mãi:

Trò Chơi Hợp Lệ

Shining King Megaways™

Con Đường Vàng Phương Tây™

Fu Fortunes Megaways™

Khiên Sấm Sét

Vàng Của Nhà Vua

   1. Chỉ cược đơn được đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ có kết quả thắng hoặc thua trong Thời Gian Khuyến Mãi là hợp lệ. Cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.
  1. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công tối thiểu là một (1) Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tự đông tham gia vào Khuyến Mãi.
  2. Dựa trên việc đạt đủ những điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được một (1) điểm cho mỗi vòng quay (không bao gồm Vòng Quay Miễn Phí) tại Trò Chơi Hợp Lệ trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, và điểm thưởng thêm dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ, như bảng sau đây:

Số Tiền Cược Hợp Lệ (VND)

Điểm

 5,116 VND – 12,789 VND

Hai (2)

12,790 VND – 25,579 VND

Năm (5)

Từ 25,580 VND trở lên

10

Số Tiền Cược Hợp Lệ (USD)

Điểm

0.20 USD – 0.49 USD

Hai (2)

0.50 USD – 0.99 USD

Năm (5)

Từ 1 USD trở lên

10

Ví dụ: Thành Viên A có những Cược Hợp Lệ được đặt trong Giai Đoạn 1 của Thời Gian Khuyến Mãi, như sau:
Cược Hợp Lệ 1 – 10,000 VND tại trò Con Đường Vàng Phương Tây™ = 3 Điểm
Cược Hợp Lệ 2 – 15,000 VND tại trò Con Đường Vàng Phương Tây™ = 6 Điểm
Cược Hợp Lệ 3 – 5,000 VND tại trò Con Đường Vàng Phương Tây™ = 1 Điểm
Thành Viên A nhận được tổng cộng 10 Điểm tại Bảng Xếp Hạng Giai Đoạn 1. 

  1. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công ít nhất là một (1) Điểm, như quy định tại điều 5, trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tự động tham gia vào BXH, với tổng 100 Thành Viên Hợp Lệ có số Điểm cao nhất sau khi Giai Đoạn Khuyến Mãi kết thúc đều sẽ được nhận tiền thưởng, như bảng sau:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc Giai Đoạn 1 – 29/12/2020
Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc Giai Đoạn 2 – 06/01/2021

Hạng

Tổng Số Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng

Tiền Thưởng

1 – 5

Năm (5)

2,558,000 VND hoặc 100 USD

6 – 15

10

1,918,500 VND hoặc 75 USD

16 – 30

15

1,279,000 VND hoặc 50 USD

31 – 50

20

639,500 VND hoặc 25 USD

51 – 100

50

255,800 VND hoặc 10 USD

  1. Bảng Xếp Hạng, Tiền Thưởng và tổng số Điểm hiện tại của Thành Viên Hợp Lệ đều sẽ được cập nhật bên trong trang chơi của Trò Chơi Hợp Lệ, như minh họa bên dưới:

  1. Thành Viên Hợp Lệ xếp hạng từ 1 – 200 tại Bảng Xếp Hạng Giai Đoạn 2 sẽ tự động tham gia vào rút thăm, với tổng số 50 thành viên 188bet được lựa chọn ngẫu nhiên để trở thành thành viên may mắn và nhận Tiền Thưởng, như bảng bên dưới:

Công Bố Rút Thăm – 06/01/2021

Yêu Cầu

Tổng Số Thành Viên May Mắn

Tiền Thưởng

Hạng 1 – 200
tại Bảng Xếp Hạng Giai Đoạn 2

50

767,400 VND hoặc 30 USD

 1. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền với thành viên 188BET.
 2. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy Điểm trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi. Khi Giai Đoạn Khuyết Mãi mới bắt đầu, thì số Điểm tích lũy trước đó sẽ được tính lại bằng (0).
 3. Tổng số 250 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được 188BET lựa chọn để trở thành Thành Viên Thắng Cuộc: bao gồm 200 Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng và 50 Thành Viên May Mắn, và sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’ sau khi kết thúc Thời Gian Khuyến Mãi.
 4. Trường hợp có từ 2 Thành Viên Hợp Lệ có cùng Hạng khi Giai Đoạn Khuyến Mãi kết thúc, thành viên đạt Điểm trước sẽ có thứ hạng cao hơn trên BXH.
 5. Thành Viên Thắng Cuộc có thể tham gia vào Giai Đoạn Khuyến Mãi tiếp theo trong Thời Gian Khuyến Mãi.
 6. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả đã được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’, như quy định tại điều 11.
 7. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản của 188BET.
 8. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay.
 9. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi tại bất cứ thời điểm nào.
 10. 188BET là người quyết định duy nhất và cuối cùng của Khuyến Mãi này.
 11. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET đều được áp dụng.
 12. Mọi Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET sẽ được áp dụng.

Nhanh tay đăng ký 188bet để tham gia chương trình và nhận về nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé.

link đăng ký 188bet